Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

everythingisilluminated
6838 c6df
    Elliðaey, Islandia
     
Reposted fromhomosuperior homosuperior viaficus ficus
everythingisilluminated
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

Reposted fromlifeless lifeless viaficus ficus
everythingisilluminated
Świat wypadł mi z moich rąk
Jakoś tak nie jest mi nawet żal. 
— Już od dawna.
Reposted fromcontrolled controlled viaficus ficus

June 18 2015

everythingisilluminated
frankly esoteric frankly esoteric
Reposted fromweightless weightless viaficus ficus

June 02 2015

everythingisilluminated
8795 ef5c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
everythingisilluminated
5946 5bf3
Reposted fromcavovo cavovo viaficus ficus

May 24 2015

everythingisilluminated
6159 97df
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

May 18 2015

everythingisilluminated
Nie dotykajcie malutkich zwierzątek w lesie, bo tym sposobem je uśmiercicie!
Reposted fromlesnystworek lesnystworek vianyaako nyaako

May 13 2015

7303 554e

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

May 12 2015

everythingisilluminated
8945 1508 500
Reposted fromcorvax corvax viaficus ficus

May 06 2015

everythingisilluminated
3493 4320
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
everythingisilluminated
everythingisilluminated
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęskę.
— Jakub Żulczyk dla onet.pl
everythingisilluminated
Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami
— B.Tyszkiewicz

May 03 2015

everythingisilluminated
6540 e613
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viaficus ficus

April 24 2015

everythingisilluminated
Audrey Hepburn and Dovima in Funny Face, 1957

April 07 2015

everythingisilluminated
8510 7118
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
everythingisilluminated
1522 2dbd
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viaficus ficus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl